Rehberlik Birimimiz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

 • Öğrencilere çalışmaları boyunca teorik bilgi ve pratik eğitimİne katkı sağlar.
 • Öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verir.
 • Öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeye çalışıp zenginleştirmelerine destek olur, gerekli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olup farkındalık arttırmayı amaçlar. Yani öğrencilerin çeşitli özelliklerini tanımalarına, ilgi ve yeteneklerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öğretmen, öğrenci, aile etkileşiminin, koordinasyonun ve iş birliğinin daha sağlıklı olabilmesi adına arabulucudur.
 • Gelişim sürecinde yapılan tüm çalışmaların kalıcılığını sağlamak için öğrenci ile etkileşim içinde olan kişilerle güven, iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışır.
 • Öğrencide sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefler. Okul, kurs, ev ve sosyal alanlardaki sorumluluklarını planlayabilmesi ve organizasyon becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanabilme adına öngörüde ve önerilerde bulunur.
 • Öğrencilerin hayatlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik uygun stratejiler ve çözümler geliştirmesine yardımcı olur.
 • Sosyal becerilerin gelişimine yönelik tavsiyelerde bulunur. Oyunlara, guruplara katılım, yardımlaşma, farklılıklara saygı, arkadaşlık ilişkilerini destekleyecek yönlendirmelerde bulunur.
 • Öğrencilerin kariyer gelişim alanına destek sağlar. Bireyin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini tanıması mesleki seçenekleri fark etmesi, mesleklerin gerektirdiği nitelikler ile kişisel özellikleri arasında bağ kurması, mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmesi, kariyer farkındalığı kazandırması, iş yaşamı ile eğitim arasındaki ilişkiyi ve yaşam boyu öğrenmenin kariyer gelişimi açısından önemini fark etmesini içeren yönlendirmelerde bulunur.
 • Bireysel ve gurup görüşmeleri yapar.
 • Belli bir plan-program dahilinde Rehberlik dersleri yapar.